การดาวน์โหลดแผ่นพับโฆษณา

ดาวน์โหลดแผ่นพับโฆษณาและใบปลิวของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน และสามารถใช้ได้
[ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ simplified Chinese character ภาษาไทย]
แผ่นพับโฆษณาจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง
[ Chinese Traditional ] ใบปลิวจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง

ข้อมูลจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวงโลโก้ แบบฟอร์มการใส่ข้อมูล
มโนภาพโลโก้

เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโลโก้ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน มีความต้องการที่ให้ป้อนหัวข้อซึ่งจำเป็น และส่ง
กรอกหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอีเมลชื่อ (ชื่อกลุ่ม) การนำไปใช้การใช้อย่างละเอียด และช่วยกดปุ่มการส่งสัญญาณ อีเมลที่ปลายทางการดาวน์โหลดที่อยู่ของข้อมูลโลโก้ถูกกรอก พอถูกยอมรับมาถึงจากการพิจารณาคัดเลือกถึงหมายเลขอีเมลที่เลขานุการ ขอรับวันทำการ 2-3 การพิจารณาคัดเลือกโดยปกติ

ชื่อ (ชื่อกลุ่ม)
หมายเลขอีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

การนำไปใช้การใช้
※จำกัดสำหรับบริษัทท่องเที่ยวสิ่งตีพิมพ์กับสื่อหลายประเภท


menu